Najpopularnija zimzelena stabla

      Nema komentara na Najpopularnija zimzelena stabla

najpoznatija zimzelena stabla - hrast

Najpopularnija zimzelena stabla Četinjače – To su stabla borova, borovice, smreke, jele, tuje i cedrovi. Prepoznatljivi su po svome igličastom lišću, a uzgajaju se širom cijelog svijeta. Zelena su tijekom čitave godine. Inače su to vrlo visoka stabla, no, možete pronaći i ona patuljastijeg oblika.

Najpopularnija zimzelena stabla Eukaliptus – Ova stabla dosta brzo rastu, a posebno su dobra budući da dobro podnose sušu. Posebno dobro uspijevaju u klimama gdje su ljeta suha, a zime blage. Lišće im je aromatično, a listovi i cvijeće, kao i visina ovise o vrstama.

Najpopularnija zimzelena stabla Hrastovi – Ovih stabala ima jako puno i dobro su rasprostranjena. Većina njih u vrlo kratkom roku narastu, te postanu velika i široka. Na našim područjima je najrasprostranjenija crnika ili česmina. Doseže visinu čak do 30m a uspijeva na cijelom primorju te otocima.

Najpopularnija zimzelena stabla Zimzelena kruška – ova stabla su najpopularnija za kućne vrtove. Visina im je od 3 do 5 metara, a imaju veliku i široku krošnju. Listovi su lijepi, sjajni, svijetlo zelene boje, dok se u proljeće pojavljuju i cvjetovi bijele boje.

Povratak na cvijeće

Odgovori

*