Kada orezivati zimi, a kada ljeti?!

1. lipnja 2019. 0 By Cvijeće

orezivanje vocaka

Kada orezivati zimi, a kada ljeti Zimsko orezivanje je korisno ukoliko želite potaknuti nove mladice da ispune praznine oko debla s granama. Nije dobro ukoliko želite smanjiti broj mladica ili usporiti rast jer ovo orezivanje potiče nove vegetativne izdanke.

Kada orezivati zimi, a kada ljeti Ljetno orezivanje djeluje suprotno od zimskog. Ono blago sprečava rast ili smanjuje veličinu drveta. Najbolje je orezivati ljeti kada se tjedna stopa rasta počinje smanjivati.

Povratak na cvijeće