16. travnja 2024.

Bio, priroda & cvijeće

Sve o uzgoju i odabiru cvijeća po sezonama, vrtu i organskim farmama – COVERmagazin.com –

Pravilan kružni cvijetnjak

Za pravilan kružni cvijetnjak u sredini vrta nacrtajte veliku pravilnu kružnicu...

Pravilan kruzni cvijetnjak

Pravilan kruzni cvijetnjak Za pravilan kružni cvijetnjak u sredini vrta nacrtajte veliku pravilnu kružnicu.

Pravilan kruzni cvijetnjak Zatim uzmite kolčić i zabodite ga u sredinu budućeg cvijetnjaka, na njega zavežite jedan kraj konopca, a za nož drugi kraj.

Pravilan kruzni cvijetnjak Odredite polumjer kružnice i nož zabodite u zemlju te napravite jedan krug oko kolčića. Na taj način ćete najlakše napraviti pravilan kružni cvjetnjak.

Pravilan kruzni cvijetnjak Ukoliko ste primijetili da vam ipak nešto ne odgovara, imate vremena za promijeniti, napravite novu kružnicu i ponovite postupak dok god ne napravite na način na koji ste zamišljali da bi vaš cvijetnjak trebao izgledati.

Povratak na cvijeće