Pojmovnik cvijeća

Pojmovnik cvijeća

Anorgansko gnojivo – skupni naziv za gnojivo koje je proizvedeno kemijskim načinom.

Bočne lukovice – malene lukovice koje izrastu postrance od velike, matične lukovice

Bonsai – japanska umjetnost u tehnici uzgoja minijaturnih stabala i grmova.

Brakteja – zaštitni, ukrasni pricvjetni list koji se razlikuje od drugih listova bojom i oblikom. Još se naziva i priperak

Cvat – dio biljke koji na svojim ograncima nosi cvjetove i jasno se ističe kao posebna cjelina. Postoje klasasti, metličasti, grozdasti i sl.

Cvjetna glavica – vrsta cvata, skupina sitnih cvjetova koji izgledaju kao jedan cvijet

Čišćenje stabla ili grma, obrezivanje – podrazumijeva odstranjivanje suhih, slomljenih i bolesnih grana rezidbom

Destilirana voda – voda u kojoj se ne nalaze nikakve otopljene soli

Dreniranje – sustav odvođenja suvišne vode kako bi se spriječilo  truljenje korijenja biljaka

Drvna grančica – grančica koja nosi samo šiljate i male pupove, drvne pupove, iz kojih će izrasti druge drvne grančice

Dvogodišnje biljke – biljke koje se uzgajaju poput otpornih trajnica, životni ciklus im traje dvije godine. One se u prvoj godini siju, dok u slijedećoj godini cvatu.

Formalni oblik – strogo geometrijski oblik vrta, cvijetnjaka, gredice, živice… sa izraženom simetrijom.

Fungicid – kemijsko sredstvo za suzbijanje gljivičnih bolesti

Gljivica – izaziva razne oblike biljnih bolesti

Gomolj – mesnat i zadebljan dio podzemne stabljike koji služi kao rezervna hrana za  razmnožavanje

Grebenica – drugi naziv je i povaljenica, to je svijena grana koja se zareže i ukopa u jamicu kako bi se zakorjenila, na način da je ozlijeđeni dio u zemlji  a vrh grane izvan nje.

Gredica – dio zemljišta u parku ili vrtu koji je posebno uređen, može biti različite dužine i širine, ovisno o proporcijama prostora u kojem se nalazi. Razlikujemo gredice sa jednogodišnjim biljkama, gredice trajnica, grmlja te miješane gredice.

Grm – drvenasta biljka koja ima više stalnih grana umjesto jednog debla, s tim da je to stablo do dna razgranato

Hibrid – biljka koja je nastala križanjem dviju biljnih vrsta različitih ili povezanih rodova.

Ilovasto tlo – smjesa humusa, pijeska i gline. Glina sprječava brzo isušivanje, dok pijesak tlu daje prozračnost

Insekticid – kemijsko sredstvo koje se koristi za sprečavanje razvoja kukaca

Izdanak – mladica koja raste pri dnu debla ili oko panja grma

Jednogodišnje biljke – biljke koje se uzgajaju iz sjemena, cvatu i završavaju život u jednoj godini. Neke od njih završavaju svoj ciklus vrlo brzo, stoga proizvode nekoliko naraštaja u jednoj godini.

Kalemljenje – još se naziva i cijepljenje. To je vegetativni način razmnožavanja stabala i grmova. Sastoji se u tome da se na jednu biljku spoji drugi dio biljke, te tako spojene zajednički nastavljaju rasti.

Kamenjara – dio vrta koji je posebno pripremljen i namijenjen uzgoju biljnih vrsta koje uspijevaju isključivo među kamenjem

Kiselo tlo – tlo čija je reakcija niža od pH 7.0

Koljence – mjesto izbijanja lista na stabljici, većinom izražen nabubrenošću koja odgovara točki zgloba lista na stabljici

Kompost – vrsta organskog gnojiva nastalog raspadanjem tvari životinjskog, biljnog i mineralnog podrijetla.

Krošnjasta rezidba – postupak rezanja debla nekog stabla na određenoj visini. Stablo orezano na takav način dobiva na vrhu nabubreni dio na kojemu se razvijaju grane.

Lapovi – Listići čaške koji se nalaze oko latica cvijeta. Većinom su zelene boje.

Latica – dio cvjetnog vjenčića u boji cvijeta

Lisnjača, listovača – laka, rahla i kisela zemlja koja se dobiva raspadanjem lišća, većinom bukovog.

Lukovica – podzemni pup sastavljen od ljuskavih ili mesnatih listova koji sadržavaju mesnatu hranu

Lužnato tlo – tlo čija je reakcija viša od pH 7.0.

Mikroklima – dio prostora u neposrednoj blizini biljke

Mladica – ogranak koji izbija u podnožju matične biljke te razvija korijenje te na taj način stvara novu, mladu biljku

Obrezivanje – odstranjivanje grana na nekom stablu kako bi se olakšala njegova krošnja, smanjile proporcije, promijenio oblik ili pojačala cvatnja

Organske tvari – tvari koje su nastale raspadanjem biljnih i životinjskih organizama

Patio – dvorišni prostor uobičajen u španjolskoj i španjolsko – američkoj arhitekturi  koji je obično popločen i okružen otvorenim trjemovima. Danas je patio sve popularniji oblik vrta.

Penjačice – biljke koje nemaju čvrsto stablo da bi samostalno rasle, potreban im je oslonac poput zida ili nekih drugih vrtnih konstrukcija.

Pergola – sjenica otvorena sa svih strana, trijem koji obično počiva na kamenim stupovima.

Perlit – rastresita zrna od vulkanskog kamenja. Zadržava vlagu, ali isto tako se i brzo isušuje te pomaže boljoj prozračnosti komposta.

Peteljka – držak lista

pH – oznaka koja služi kao mjera za kiselost, tj. lužnatost tla. Označava koncentraciju vodikovih iona. Tlo je kiselo ako je njegova pH vrijednost manja od 7.0, pH 7.0 znači da je tlo neutralno, dok je iznad pH 7.0 tlo lužnato.

Pješčano tlo – propusno tlo koje je vrlo siromašno hranjivim tvarima. Pogodno je samo za određene biljne vrste.

Plemka – dio biljke koji sadrži jedan ili više pupova, odrezan s neke biljke koja se želi reproducirati, namijenjen tome da prenese sve karakteristike na novu biljku

Plodnjak – mesnata masa koja se stvara na mjestu gdje je otkinuta peteljka ploda i koja nosi kopljastu rodnu grančicu i cvjetni pup

Pršljen – grupa od više listića koji rastu iz istoga koljenca na stabljici

Puni cvijet – cvijet s dvostruko većim brojem latica od broja latica cvijeta određene vrste.

Pup – nabubreni organ koji unutar zatvorenih ljuski sadrži začetke listova, grančice ili cvijeta

Reznica – dio biljke pomoću kojeg se ona vegetativno razmnožava. Većinom je to stabljika ili list koji se zatakne u zemlju, zakorjeni i zatim služi za sadnju.

Rod – ujedinjuje biljne vrste koje su fizički slične ili povezane kroz prirodnu evoluciju i uzgoj.

Rondela – pravilan okrugli nasad u parku ili vrtu

Rozeta – skupina listova koji su postavljeni u obliku ruže

Soliter – svaka biljka koja je tako postavljena u prostoru da može biti promatrana sa svih strana.

Spora – vrlo sitna jednostanična jedinka kojom se bespolno razmnožavaju biljke koje ne rađaju cvjetove

Treset – sastoji se od više ili manje raspadnutih dijelova biljaka. Umjerene je kiselosti, lako upija i propušta vodu.

Tuljac – veliki pricvjetni list koji okružuje cvat malih cvjetova.

Vodena biljka – svaka biljka čiji se korijen i veći dio stabljike nalazi ispod vode, čiji listovi plutaju, a cvjetovi su na površini vode ili iznad nje.

Vriježa – puzajuća stabljika koja cijelom svojom dužinom stvara male biljčice

Vrtno tlo – tlo koje dugotrajnom obradom postaje hranjivo i rahlo, reakcija je između pH 6.5 i 7.0

Vezano:

Sanjati CVIJEĆE – detaljno tumačenje –

Povratak na cvijeće


Komentari

Odgovori

*